افغانستان

خلیل‌زاد: دریچه دستیابی به یک تفاهم سیاسی برای ابد باز نخواهد ماند

زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه امریکا برای صلح افغانستان همزمان با آغاز دور تازه‌ی سفرش به منطقه ابراز ناامیدی کرده است که خشونت‌ها با وجود تعهدات انجام شده، کاهش نیافته است. آقای خلیل‌زاد شام روز گذشته ششم عقرب در صفحه‌ی تویتر خود نگاشته اس... Read more