Video
یکشنبه, 03 ثور 1396

 

 

خبرهای دری ۵:۳۰ افغانستان و جهان

Afghanistan Dari News 22.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News.21.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News 20.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News 19.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News 18.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News 17.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News 16.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News.15.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News - 14.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News.13.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News 12.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News 11.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News 10.04.2017 خبرهای افغانستان
Afghanistan Dari News 09.04.2017 خبرهای افغانستان
کلیک کنید و ویدیو های بیشتر را در یوتیوب ببنید
1TV Afghanistan © 2016