Video
دوشنبه, 02 اسد 1396

 

 

1TV 10pm News 22.20.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده نصرت منصور

1TV 10pm News 21.20.2017
1TV 10pm news.7.20.2017
1TV 10pm News 19.07.2017
1TV 10pm News 18.07.2017
1TV 10pm News 17.07.2017
1TV 10pm News 16.07.2017
1TV 10pm News 15.07.2017
1TV 10pm News 13.07.2017
1TV 10pm News 14.07.2017
1TV 10pm News 12.07.2017
1TV 10pm News 10.07.2017
1TV 10pm News 09.07.2017
1TV 10pm News 08.07.2017
1TV 10pm News 07.07.2017
کلیک کنید و ویدیو های بیشتر را در یوتیوب ببنید
1TV Afghanistan © 2017