Video
پنج شنبه, 30 سنبله 1396

 

 

1TV 10pm News.19.9.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده نصرت منصور

1TV 10pm News.18.9.2017
1TV 10pm News.17.9.2017
1TV 10pm News.16.9.2017
1TV 10pm News.15.9.2017
1TV 10pm News.14.9.2017
1TV 10pm News.13.9.2017
1TV 10pm News.12.9.2017
1TV 10pm News.11.9.2017
1TV 10pm News.10.9.2017
1TV 10pm News.9.9.2017
1TV 10pm News.8.9.2017
1TV 10pm News 06.09.2017
1TV 10pm News 05.09.2017
1TV 10pm News 04.09.2017
کلیک کنید و ویدیو های بیشتر را در یوتیوب ببنید
1TV Afghanistan © 2017