Video
جمعه, 04 حمل 1396

 

 

1TV 10pm news 22.03.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک

خبرهای ده شب تلویزیون یک

1TV 10pm news 21.03.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm Dari News 20.03.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news.19.03.2017. خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news.18.03.2017. خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news.17.03.2017. خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 16.03.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news. 15.03.2017. خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news. 14.03.2017. خبرهای ده شب
1TV 10pm news. 13.03.2017. خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news.12.03.2017. خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news. 11.03.2017. خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news. 10.03.2017. خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm News 09.03.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک
1TV 10pm news.08.03.2017. خبرهای ده شب تلویزیون یک
کلیک کنید و ویدیو های بیشتر را در یوتیوب ببنید
1TV Afghanistan © 2016