ورزش
سه شنبه, 28 سنبله 1396

 

 

در جریان بازی‌های لیگ شپگیزه، تیم بند امیر شاماران به رهبری راشدخان امروز دوشنبه تیم کابل بازان را با تفاوت پنج ویکت شکست داد.

مطالعه بیشتر...

در چهاردهمین مسابقه‌ی جام ۲۰ دور شپگیزه تیم کابل بازان ۱۳۴ دوش برای بازیکنان بند امیر شاماران هدف تعیین کرد.

مطالعه بیشتر...

بند امیر شاماران در چهاردهمین مسابقه‌‎ی پنجمین جام کرکت ۲۰ دوره‌ی شپگیزه در افغانستان، با تفاوت ۹ ویکت آمو نهنگان را شکست داد

مطالعه بیشتر...

در سیزدهمین مسابقه‌ی جام کرکت شپگیزه در افغانستان، مس عینک اتلان با تفاوت ۷ ویکت سپین غر بازان را شکست داد.

مطالعه بیشتر...

در دوازدهمین مسابقه‌ی پنجمین جام شپگیزه در افغانستان بست ساتونکی توانست که ۱۳۱ دوش برای آمو نهنگان هدف تعیین کند.

مطالعه بیشتر...

تیم کابل بازان در دهمین مسابقه‌ی پنجمین جام کرکت شپگیزه در افغانستان، با تفاوت ۸ ویکت سپین غر زمریان را مغلوب خود کرد.

مطالعه بیشتر...

تیم بند امیر شاماران در نهمین مسابقه‌ی جام کرکت شپگیزه با تفاوت ۶ دوش بست ساتونکی را شکست داد.

مطالعه بیشتر...

بست ساتونکی در ششمین مسابقه‌ی جام شپگیزه با یک نمایش بسیار قوی برای تیم مس عینک اتلان ۲۰۲  دوش هدف تعیین کرد.

مطالعه بیشتر...

کابل بازان در پنجمین مسابقه‌های جام کرکت شپگیزه توانست که با تفاوت ۶ دوش تیم آمو نهنگان را از پیشرو بردارد.

مطالعه بیشتر...

سپین غر زمریان در چهارمین مسابقه‌ی جام کرکت شپگیزه برای تیم بست ساتونکی ۱۹۴ دوش هدف تعیین کرد.

مطالعه بیشتر...

1TV Afghanistan © 2017