افغانستان
جمعه, 08 حوت 1393

 

 

مسوولان وزارت امور زنان از تهیه‌ی پالیسی ملی اقتصادی برای بانوان کشور خبر داده اند.

حُسُن بانو غضنفر، وزیر امور زنان گفته است که این پالیسی پس از یک و نیم سال کار، توسط متخصصین داخلی و خارجی تهیه شده و یکی از پالیسی‌های مهم در بخش اقتصاد برای زنان به شمار می رود.

او تاکید کرده است که در این پالیسی امتیازات زیادی برای بانوان در نظر گرفته شده است.

بانو غضنفر دیروز در کابل افزوده است که این پالیسی بار دیگر به منظور نظر خواهی در اختیار متخصیصین و آگاهان قرار خواهد گرفت.

وزیر امور زنان گفت: "این پالیسی ملی اقتصادی برای زنان یک سند خیلی مهم است، مسوولان وزارت در تلاش‌ ارسال این پالیسی به شورای وزیران بودند؛ اما لازم بود تا بار دیگر متخصصین در این مورد نظریات شان را شریک سازند."

او این مطالب را در نشستی که دیروز برای انکشاف افغانستان به همکاری اداره‌ی انکشافی امریکا و با حضور شماری از بانوان متشبث در کابل برگزار شده بود، مطرح کرده است.

گفته می شود که این پالسی به زودی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

اطلاعات ارایه شده نشان می‌دهد که در جریان چند سال گذشته این بزرگترین برنامه‌یی است که وزارت امور زنان برای ارایه امتیازات بیشتر به بانوان کشور روی دست گرفته است.

قرار است این پالیسی برای تایید به شورای اقتصادی وزیران و جلسه‌ی کابینه فرستاده شود.

تاج محمد اکبر، آگاه مسایل اقتصادی تهیه و عملی کردن این پالیسی را بسیار مهم دانسته است.

به باور او، در این پالیسی در مورد مشکلات و چالش‌های بانوان تدابیر گرفته شده و نگرانی‌هایی که بانوان در بخش اقتصادی دارند رفع خواهد شد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که پیش از این برخی از زنان متشبث از نبود یک پالیسی درست اقتصادی برای بهبود اقتصاد شان از سوی حکومت شکایت کرده اند.

بربنیاد گزارش‌ها در حال حاضر بیش از هفت صد کمپنی در افغانستان توسط زنان اداره و رهبری می شوند.

ویرایش: حضرت نادری

Facebook Twitter Google LinkedIn Email


خبرهای نیمه روزی1TV Dari Midday News 12:00 PM 27.2.2015 خبرهای نیمه روزی

تبلیغات

خبرهای شامگاهیAfghanistan Dari News 26.02.2015 خبرهای افغانستان
1TV Afghanistan 2014 ©