صفحه نخست
سه شنبه, 31 اسد 1396

 

 

ترامپ به افغانستان وعده‌ی همکاری و به پاکستان هشدار داد

1TV Afghanistan © 2017